Игри

Информация за страница Силистра

Силистра е един от пристанищните градове на река Дунав в Североизточна България. Едновременно с това населеното място изпълнява функциите на административен център на едноименните община и област. В историческо отношение този град е много богат, като сред неговите културни и исторически забележителности особено ярко се открояват кънсоантичната римска гробница, а също така и османската крепост Меджиди Табия. Климатът на града има предимно умерено континентален характер, като попада в крайдунавската климатична подобласт. Горещото лято е много характерно за този регион, а също така и ранното настъпване на пролетта. Що се отнася до зимата, тя идва по-рано в сравнение с други градове в България и веднага се усеща застудяване. През 1927 година е измерен рекорд по отношение на максималната температура на въздуха – тя достига до 40.4 градуса. Средногодишната температурна стойност се изчислява на 11.6 градуса, а устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса продължава за период от около 200 дни. Той започва през първите дни на април и завършва в средата на октомври.

   Преобладаващите ветрове в град Силистра идват в посока от югозапад. По отношение на това колко са мъгливите дни през годината, техният брой достига средно 26. Част от селищата на едноименната община са разположени по поречието на река Дунав. Съгласно направените анализи на водите, те са напълно годни за къпане. Също така позволяват плуване и са класифицирани към 3-та категория. Фирма Водоснабдяване и канализация ООД поема главните отговорности за водоснабдяването на населението от общината. Водоизточниците са помпажни водни кладенци от типа Раней. Само на разстояние от 16 километра се намира биосферният резерват Сребърна, който е един от най-известните за цялата страна. Резерватът също така се намира на 2 километра южно от река Дунав. Основаването на града може да бъде отнесено към 5000 г.пр.н.е., като основна заслуга затова имат различните тракийски племена. Когато по-късно населеното място става притежание на Римската империя, тя основава античният град Дуросторум. Това става през 106 година, когато по нареждане на император Траян на територията на днешното населено място се настанява една от най-елитните единици на империята. Става въпрос за 11-ти Клавдиев легион, който поставя началото на една славна и забележителна история.

    Годината 169-та е паметна за древния град – през нея Марк Аврелий го обявява за самоуправляващо се населено място. Главният фортпост на империята срещу варварите в периода между 2-ри и 4-ти век е именно древният град. Флавий Аеций е роден в това населено място – това е вероятно една от най-ярките личности от епохата на Римската империя. Мъжът е известен като Спасителят на Рим и е наричан „последният римлянин”. Цели 12 светци постигат мъченическа смърт в периода между 303 и 307-ма година. Те впоследсвие се превръщат във фундамент за християнството по родните ни земи. Дунавският дворец на българските ханове е изграден в епохата на Средните векове, като това става по време на управлението на кан Омуртаг. Самият цар Симеон Велики се установява в Дръстър – тогавашното име на Силистра. През 927 година населеното място се превръща в резиденцията на друга ярка личност – първият български патриарх Дамян.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker